Και τσουβάλια να μας παρουσίαζε σε αυτή την κορμάρα, πάλι καταπληκτικά θα μας φαινόντουσαν αλλά λέμε τώρα…!