Ο εποικισμός της χώρας μας από τους εισβολείς μετανάστες πρόσφυγες και η μετατροπή της σε Ισλαμικό κράτος, αποτελεί σήμερα μια ισχυρά ορατή προοπτική, με δεδομένη την μαζική μετανάστευση νέων Ελλήνων στο εξωτερικό, τη μεγάλη υπογεννητικότητα της Ελληνίδας μητέρας,την υστέρηση των γεννήσεων από τους θανάτους κατά περίπου 30.000 τα τελευταία χρόνια.

Η ενίσχυση της γεννητικότητας των ελληνίδων με ισχυρά κίνητρα για το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο παιδί, αποτελεί πρώτιστη ανάγκη αν δε θέλουμε να εξαφανιστεί ο Ελληνισμός. Παράλληλα, με τη μετάβαση στο εθνικό νόμισμα, μόνο οι νόμιμοι μετανάστες θα μπορούν να εξάγουν συνάλλαγμα με ίδιους όρους όπως και οι Έλληνες πολίτες, προσκομίζοντας το πόθεν έσχες των χρημάτων τους. Οι παράνομοι μετανάστες δε θα μπορούν να το κάνουν και αυτό αποτελεί συμπληρωματική λύση στο τεράστιο αυτό πρόβλημα που υποσκάπτει την εθνική υπόσταση της χώρας. Για να έχει αποτέλεσμα η πρόταση που δεν εμπεριέχει βίαιες καταστάσεις, θα πρέπει ασφαλώς να τηρηθεί με απόλυτη ευλάβεια και αυστηρότητα.

Παράλληλα, θα πρέπει να ανακληθεί το ανοιχτό προσκλητήριο που έχει στείλει ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και η ΝΔ υπακούοντας στα κελεύσματα της Νέας Τάξης προς όλες τις γωνιές της γης για ελεύθερη μαζική εισροή όποιου επιθυμεί να εγκατασταθεί εδώ ή να επιχειρήσει να μεταβεί στην Ευρώπη μέσα από την Ελλάδα.

Ειδικότερα μέτρα είναι, η  φύλαξη και διασφάλιση των συνόρων, η αυστηρή και αποτελεσματική πάταξη της δουλεμπορίας, ο αυστηρός έλεγχος των ΜΚΟ, ο σεβασμός στους πραγματικούς πρόσφυγες και η επιλεκτική νομιμοποίηση ποσοστού μέχρι 8% του ελληνογενούς πληθυσμού μόνο ενσωματώσιμων μεταναστών. Στη βάση όλου του σχετικού προβληματισμού βρίσκεται η αποφυγή δημιουργίας πολυπολιτισμικής κοινωνίας και η εμμονή χωρίς υπερεθνικισμούς, στη διατήρηση της ελληνικότητας της χώρας, με κίνητρα για δημογραφική ανάπτυξη, ισχυρή ενίσχυση της γεννητικότητας της Ελληνίδας μητέρας, αποτροπή της φυγής των νέων μας στο εξωτερικό, επιστροφή Ελλήνων της διασποράς και  ενσωμάτωση αφομοιώσιμων ομάδων μεταναστών.

Πηγή: odosdrachmis.gr