Στο παρακάτω έγγραφο θα δείτε πως ο αιτών, Αχμέντ… (παραλείπεται για προφανείς λόγους το επώνυμο) εισέπραξε ως ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα για το μήνα Ιούνιο του 2016, το ποσόν των 2,174 ευρώ.

Τι στιγμή που ο κόσμος πεινά, τα κατά κεφαλήν ποσά για τους πρόσφυγες και μετανάστες είναι τεράστια…

Είναι δεδομένο πως το ποσόν εκτοξεύεται λόγω των πολλών τέκνων, αλλά σίγουρα καταλαβαίνουμε όλοι πως η δαπάνη είναι τεράστια.

voicenews.gr